FinSpy: spyware comercial para Android, iOS, Windows e MacOS

Como esse spyware comercial para Android, iOS, Windows, Linux e macOS funciona – e como proteger seus dispositivos.